Автор: collegemskh

Վարչական խորհրդի նիստ

Մարտի 7—ին, ժամը՝ 15․30
Մեդիակենտրոնում

Օրակարգում՝

2023թ․ մարտին շենքերում բարեկարգման, նորոգման աշխատանքների հայտեր

 • Կտուրի որոշ հատվածների նորոգման աշխատանքներ
 • Պոկված պարկետների ամրացում
 • Կոտրված ապակիների նորոգում
 • Ջրհորդանների աշխատանք

Պարտեզի գարնանային աշխատանքի մեկնարկի մասին՝

Յուրաքանչյուր օր 2-4 տղա ուսանող աշխատում է այգեպանի հետ այգում։

Մարտ ամսին կատարելու ենք հետևյալ աշխատանքները՝

 • Այգու ամենօրյա մաքրություն
 • Որոշ հատվածների հողի փխրեցում / այն հատվածներում, որտեղ ծաղկանոցներ է լինելու/
 • Վարդերի համար նախատեսված փոսերի փորում
 • Ծառերի էտ
 • Որոշ հատվածներում խոտի ծանք
 • Ծառերի շրջանում բաժակների ստեղծում

Ձոն ուսուցչին․ քայլք Արագածոտնի մարզով

Նախագծի նպատակն է՝ ճանաչել ու սիրել Արագածոտնի մարզը, կանանց միջազգային օրը դարձնել ընկերներով ճամփորդելու ավանդական օր։

Ճամփորդության օրը և ժամը՝ մարտի 8-ին, ժամը՝ 9։00-20։00, մեկնումը՝ Քոլեջից, վերադարձ՝ Քոլեջ

Նախագծի համակարգողներ ՝ Տիգրան Զոհրաբյան, Տաթև Բլեյան

Երթուղի `Երևան-Աղձք-Օրգովի դիտակ-Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի

Նախագծի նկարագրություն՝ Արագածոտնի մարզի ընտրված այս ճամփուղին ոգեշնչում է 2022թ․ Քոլեջի ուսանողների կատարած հեծանվաերթով ճամփորդությունից։Նախագծում ներառված են կանգառներ, որոնք կարևոր ենք մարզի այդ հատվածի ճանաչելու հարցում։ Աղձքի քարե դռներով քարանձավը իսկապես պետք է հաղթահարել որոշ վախեր, խնդիրներ։

Կանգառներ ՝

Արշակունիների դամբարան

Ագարակի հնավայր

Աղձք․ քարե դռնով քարանձավներ

Օրգովի դիտակ․ մոտավորապես 2 կմ քայլք ենք ունենալու մինչև դիտակ

Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի

Մեքենա ՝ Մերսեդես սպրինտեր, 20 տեղանոց

Վարորդ՝ Գագիկ Հակոբյան

Մասնակիցներ՝ Քոլեջի դասավանդողներ, դաստիարակներ

 1. Տիգրան Զոհրաբյան
 2. Տաթև Բլեյան
 3. Նելի Արղության
 4. Մարիամ Մխիթարյան
 5. Նարինե Պողոսյան
 6. Մարիամ Քալանթարյան
 7. Անահիտ Գրիգորյան
 8. Էլյա Գրիգորյան
 9. Մերի Խանջյան
 10. Արփի Թովմասյան
 11. Հեղինե Խալաթյան
 12. Սեդա Գևորգյան
 13. Հասմիկ Սնդոյան
 14. Գայանե Ավետիսյան
 15. Անուշ Բոյնարգյան
 16. Անահիտ Մարգարյան
 17. Կարինե Հարությունյան
 18. Անահիտ Հարությունյան
 19. Լենա Նալբանդյան

Մանկավարժական հավաք

Մարտի 1-ին, ժամը՝ 15։15

Վայրը՝ Քոլեջ, անգլերենի կաբինետ

Մասնակիցներ՝ Քոլեջի դասավանդողներ

Օրակարգում՝

Քոլեջը 2023-2024 ուստարում

Կառուցվածք

Լաբորատորիաներ՝

 • Զբոսաշրջության լաբորատորիա. նոր ստեղծվող
 • Գեղարվեստական նախագծման, ծրագրավորման կենտրոն. նոր ստեղծվող
 • Բուսաբուծության լաբորատորիա
 • Կարի արտադրության լաբորատորիա
 • Տեխնոլոգիայի լաբորատորիա
 • Գինեգործության լաբորատորիա
 • Երաժշտության սրահ-պարատուն
 • Լուսանկարչության լաբորատորիա

Առարկայական լսարաններ՝

 • Լսարան 1
 • Լսարան 2
 • Լսարան 3
 • Լսարան 4
 • Լսարան 5
 • Լսարան 6
 • Լսարան 7
 • Լսարան 8
 • Լսարան 9

Թափուր հաստիքներ

 • Հայոց լեզու, գրականություն, մասնագիտական հայոց լեզու.  թափուր
 • Մաթեմատիկա, մասնագտական մաթեմատիկա. թափուր
 • Ծրագրավորում, վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկա.  թափուր

Նախակրթարան՝

 • 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Սեդա Գևորգյան, Անահիտ Մարգարյան
 • 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Անի Մարտիրոսյան, Գայանե Արզումանյան
 • 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Էմմա Տերտերյան, Սոնա Ավետիսյան
 • 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Գայանե Ավետիսյան, Անուշ Բոյնարգյան
 • 5 տարեկաններ. դաստիարկներ՝ Էլյա Գրիգորյան,
 • 5 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Անահիտ Գրիգորյան, Իրինա Սարգսյան

Զարգացման ծրագիր

խնդիրները
 բարձրացնել մատուցվող կրթական ծառայությունների որակը,
 պահպանել կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների սահմանված կրթական
չափորոշիչները
 հավաքագրել, համակարգել և մշակել կրթության որակի ապահովման համակարգի
վերաբերյալ տեղեկատվություն,
 շարունակաբար բարելավել և արդիականացնել որակի ապահովման համակարգը,
մեխանիզմները, գործիքները, ընթացակարգերը և որակի ապահովմանն առնչվող այլ
փաստաթղթեր:
 հետամուտ լինել առաքելության իրականացմանը` նրա հեռանկարին, ռազմավարական
նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան:
 ապահովել որակի քաղաքականության համապատասխանությունը առաքելությանը և
գերակա նպատակներին:
 խթանել որակի ապահովման մշակույթի ձևավորումը և հետագա զարգացումը,
 շարունակական բարելավել որակի ապահովման, մշտադիտարկման և բարելավման
գործիքակազմը,
 իրականացնել կրթության որակի ապահովման միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան լավագույն փորձի բացահայտում ու տարածում,
 շարունակաբար բարելավել կրթական ծրագրերի որակը և բովանդակությունը, փորձելով
կրթական ծրագրերը և դրանցում սահմանված վերջնարդյունքները
համապատասխանեցնել աշխատաշուկայի, գործատուների պահանջներին
արտաքին և ներքին շահառուների կարիքներին և հասարակության հարաճուն
պահանջներին,
 իրականացնել ինստիտուցիոնալ կարողությունների և կրթական ծրագրերի
ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման կազմակերպում,
 ապահովել հաշվետվողականությունը ներքին և արտաքին շահակիցների առջև, ապահովել
որակի ապահովման գործընթացների թափանցիկությունը,
 գնահատել կրթական ծառայությունների արդյունավետությունը,
 իրականացնել գործունեության վերլուծություն, ներկայացնել քոլեջի զարգացմանը
նպաստող առաջարկություններ,
 ղեկավարությանը ներկայացնել որակի ապահովման առկա վիճակի, դրա առանձին
բնութագրիչների, կրթության ցուցանիշների մասին հաշվետվություն
 ապահովել բարձր վարկանիշը և գործարար համբավը մասնագիտական կրթության
ոլորտում,
 իրավանորմատիվային դաշտի ապահովում

Հեռանկար

Զարգացման ուղղություններ

Գործընկեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

Գործընկեր կազմակերպություններ

Զարգացումն ըստ մասնագիտությունների՝

 • Տուր-ընկերությունների հետ պայմանագրերի կնքում, որի համաձայն՝ մեր ուսանողները կարող են ավարտելուց հետո իրենց պայմաններին համապատասխանելով անցնել աշխատանքի
  ONE WAY
  Կանչ
  Ռաֆայել Հովհակիմյան
  Արշավականներ ակումբ
 • Positive Day
 • Պրակտիկ գիտելիքների աշխատարաններ ՝ ինչպես օրինակ, քայլարշավային արահետների գծագրում
 • Ոգեշնչող մարդկանց հետ հանդիպումներ և/ կամ ճամփորդություններ
 • ճամփորդությունների կազմակերպում, իրականացում
 • Գիտահետազոտական ուսումնասիրություններ
  Ուսումնական գրականություն
  Ճամփորդական նախագծեր
 • Կոնֆերանսների և զբոսաշրջային իրադարձությունների մասնակցություն
 • Զբոսաշրջային հանդիպումներ

Հագուստի մոդելավորում

 • Fashion բուտիկների հետ համագործակցություն
 • Մոդայի հետ կապված իրադարձությունների մասնակցություն
 • Այցելություն գործարաններ, կարի արհեստանոցներ, մանկավարժական համալսարան
 • Ոգեշնչող դիազյներների հետ հանդիպումներ
 • Պրոյեկտ Պոդիումի դիտում, քննարկում, դուր եկած հանձնարարությունների կրկնություն
 • Սեփական բիզնեսը հիմնադրելու հմտություններ

Գինեգործություն

 • Գինեգործական էքսպոների մասնակցություն
 • Համագործակցություն գինեգործական արտադրամասերի հետ
  Պայմանագերի կնքում, փորձառության կազմակերպում
 • Ին վինոյի հետ խորացված գինեգործության ուսումնասիրություն
 • Աղցքի փորձարարական ծրագիր
 • Հանդիպում ոգեշնչող գինեգործների հետ

Վեբ ծրագրավորում-գրաֆիկա

 • Տարբեր ընկերություններում ինթերնշիփ անցնելու հնարավորություն
 • Օնլայն անվճար դասընթացներ
 • Համագործակցություն IT ընկերությունների հետ
  Պայմանգրերի կնքում, փորձառության կազմակերպում
 • Մասնագետների հետ հանդիպումներ
 • Այցելություն IT ընկերություններ
 • UPwork, օնլայն աշխատանք
 • ՏՏ լաբորատորիա Քոլեջում. ֆոնդհայթայթում

Նախադպրոցական կրթություն

 • Նախադպրոցական կրթություն իրականացնող տարբեր հաստատությունների հետ համագործակցություն
 • Այդ ոլորտում գիտական աշխատանքներ գրած մարդկանց հետ համագործակցություն, հանդիպումներ
 • Դասընթացներ դաստիարակների համար, անհրաժեշտ գրականության գնում

Ընդհանուր հմտություններ

 • CV, ուղեկցող նամակ, հարցազրույց
 • Linkedin
 • Ֆոնդհայթայթում, դրամաշնորհ
 • SMM

Մասնաժողովի նիստ

Փետրվարի 28-ին, ժամը՝ 15։30

Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

Արտադրությամբ ուսուցման հունվարյան ստուգատեսի ամփոփում

Արտադրությամբ ուսուցման նախագծերը Քոլեջում իրականացվում են ուսումնական գործունեության ողջ շրջանի ընթացքում։ Ուսումնական հունվար-փետրվար ամսիների ընթացքում Քոլեջի լաբորատորիաներում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝

Տեխնոլոգիական հանրակրթության, արտադրությամբ ուսուցման «Ձոն» ստուգատես

Ներկայացված է ուսումնական մարտը, որտեղ ներառված են ստուգատեսային նախագծերը։
Նախագծերը լրացվում են, խմբագրվում։

Քոլեջը 2022-2023 ուստարում

Լաբորատորիաներ՝

 1. Զբոսաշրջության լաբորատորիա. Տիգրան Զոհրաբյան
 2. Բուսաբուծության լաբորատորիա. Շողիկ Պողոսյան
 3. Կարի արտադրության լաբորատորիա. Մերի Խանջյան, Կարինե Ղարախանյան
 4. Տեխնոլոգիայի լաբորատորիա. Թերեզ Թումանյան
 5. Գինեգործության լաբորատորիա. Արտակ Ռշտունի
 6. Երաժշտության սրահ-պարատուն. Մարինե Մկրտչյան
 7. Լուսանկարչության լաբորատորիա. Սուսան Ամուջանյան
 8. Տեխնոլոգիայի նոր արհեստանոց․Ալիսա Կարասյովա
 9. Կացարան․ Էվելինա Սանդրյան, Տաթև Բլեյան

Առարկայական լսարաններ՝

 1. Լսարան 1. Թամար Ղահրամանյան
 2. Լսարան 2. Նելլի Գեղամյան
 3. Լսարան 3. Մարիամ Քալանթարյան
 4. Լսարան 4. Ելենա Օհանյան
 5. Լսարան 5. Լենա Նալբանդյան
 6. Լսարան 6. Գեղամ Խաչատրյան
 7. Լսարան 7. Գայանե Թերզյան
 8. Լսարան 8. Արփի Թովմասյան
 9. Լսարան 9. Հեղինե Խալաթյան

Կազմակերպական կառուցվածքը՝

Մասնաճյուղի հաստիքացուցակ, աշխատողներ

Թափուր՝ Մասնագիտական զարգացման կենտրոնի ղեկավար

Քոլեջի, նախակրթարանի ընդհանուր թիվը՝ 492

 • Ուսանողների թիվը՝ 348
 • 1-ին կուրս՝ 118
 • 2-րդ կուրս՝ 76
 • 3-րդ կուրս՝ 100
 • 4-րդ կուրս՝ 19
 • Նախնական մասնագիտական՝ 35

Նախակրթարան՝ 104

 1. 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Սեդա Գևորգյան, Մերի Սմբաթյան․ սաների թիվը՝ 26
 2. 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Անի Մարտիրոսյան, Գայանե Արզումանյան․ սաների թիվը՝ 25
 3. 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Էմմա Տերտերյան, Սոնա Ավետիսյան․ սաների թիվը՝ 27
 4. 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Նարինե Մակարյան, Գայանե Ավետիսյան․ սաների թիվը՝ 26

5-6 տարեկաններ՝ 40

 1. 5 տարեկաններ. դաստիարկներ՝ Էլյա Գրիգորյան, Անահիտ Մարգարյան․ սովորողների թիվը՝ 12
 2. 5 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Անահիտ Գրիգորյան, Իրինա Սարգսյան․ սովորողների թիվը՝ 22

Լսարանների համար անհրաժեշտ գույք՝

 • Սեղան քառակուսի՝ 14 հատ / 5 և 7 լսարանների համար/
 • Սեղան կլոր՝ 2 հատ / զբոսաշրջության կաբինետի համար/
 • Աթոռ՝ 50 հատ / 5-րդ և զբոսաշրջության կաբինետի համար/
 • Հեռուստացույց՝ 1 հատ / 9-րդ լսարանի համար/

Կրթական օբյեկտի կանաչ տարածքների քարտեզ, խնամքի, զարգացման պատասխանատուներ՝ ըստ քարտեզի

Վարչական խորհրդի նիստ

22․08․2022թ․, ժամը՝ 15․00
Մեդիակենտրոն, 1-ին հարկ

Օրակարգում՝

Աշխատանքը օգոստոսի 22-31՝

Շենք-շինությունների, բակերի պատրաստությունը. ուսումնական տարածքներ, այդ թվում՝ բացօթյա, հանդերձարաններ, անհատական պահարաններ՝

 • Կաբինետները մաքուր են կոկիկ դասավորված
 • Բացօթյա տարածքները մաքրվում են յուրաքանչյուր օր
 • Անհրաժեշտ գույքի հայտը հաստատված է, սպասում ենք, որ պատրաստեն
 • Անհատական պահարաններ չունեն նոր ընդունվող ուսանողները

Ընթացքի մեջ գտնվող աշխատանք

 • Նախակրթարանի կահույքի պատրաստում
 • Խմբասենյակի լաքապատում

Խնդիրներ

2022-2023 ուստարվա կոմպլեկտավորումը օգոստոսի 22-ի դրությամբ․ համեմատություն 2021-2022 ուստարվա ընդունելության հետ

Քոլեջ

Նախակրթարան

5 տարեկաններ

Ուսումնական տարին սկսելու համար գնումների հայտեր։ Թվային ուսուցման միջավայրը՝ ընդհանուր օգտագործման միջոցները, անհատական օգտագործման միջոցներ. խելամիտ նորացում

Անհրաժեշտ նյութերի հայտ՝

 • Ուժեղացուցիչ՝ 4 հատ / նախակրթարանի խմբերի համար/
 • Լվացքի մեքենա՝ 1 հատ / հյուրատան համար/
 • Սպասք լվալու մեքենա՝ 1 հատ / նախակրթարանի խմբի համար/
 • Ինքնագլոր՝ 25 հատ / նախակրթարանի համար/
 • Մանկական հեծանիվ՝ 5 հատ
 • Աթոռ՝ 50 հատ
 • Հեռուստացույց՝ 1 հատ
 • Էլեկտրական ջեռոց՝ 1 հատ

Մանկավարժական աշխատողների ուսումնական ծանրաբեռնվածության գրանցում. թափուր տեղեր. դրանց համար հայտ ներկայացրած թեկնածուներ

2022-2023 ուստարվա մեկնարկին ընդառաջ. դպրոցների ղեկավարների կողմից քննարկման առաջադրվող հարցեր

 • Օգոստոսի 31-ը Արագածի բարձունքին
 • Սեպտեմբերի 1-ը Արագածի բարձունքին

Կրթահամալիրը հյուրընկալում է…

Օրը՝ հուլիսի 18-ին, ժամը՝ 13:00-ին, կրթահամալիրի Խաղողի և գինու դպրոցը հյուրընկալում է Շանթ հեռուստաընկերության լրագրողական թիմին:
Հաղորդաշար՝ Առավոտը Շանթում
Հաղորդավար՝ Նելլի Մովսիսյան
Հաղորդման ընթացքում ներկայացվելու է՝

2021-2022 ուումնական տարվա ամփոփում

Հաշվետվությունը լրացման փուլում է…

2021-2022 ուսումանակն տարի

Սեպտեմբեր ամսին ուսանողների թիվը՝

Հունիս ամսին ուսանողների թիվը՝

Ուսումնական տարին ամփոփում են դասավանդողները՝

Մասնաժողովի նիստ

Հունիսի 28-ին, ժամը՝ 15։00, մայր դպրոց, փոքր դահլիճ

Օրակարգում՝

1․ Ուսումնական չորրորդ շրջանի, ուսումնական տարվա նախնական ամփոփումն՝ այստեղ:

2. Նախնական դասաբաշխում՝

Նախակրթարան

 • 2-4 տարեկանների խումբ. դաստիարակներ՝ Նարինե Մակարյան, Գայանե Ավետիսյան
 • 2-4 տարեկանների խումբ. դաստիարակներ՝ Սեդա Գևորգյան, Անահիտ Մարգարյան
 • 2-4 տարեկանների խումբ. դաստիարակներ՝ Գայանե Արզումանյան, Անի Մարտիրոսյան
 • 2-4 տարեկանների խումբ. դաստիարակներ՝ Էմմա Տերտերյան, Սոնա Ավետիսյան
 • 5-6 տարեկանների խումբ. դաստիարակներ՝ Անահիտ Գրիգորյան, Իրինա Սարգսյան
 • 5-6 տարեկանների խումբ. դաստիարակներ՝ Էլյա Գրիգորյան, Մերի Սմբաթյան
 • Երաժշտության դաստիարակ՝ Արմենուհի Թամոյան

Քոլեջ
Հաշվարկը կատարված է, եթե նոր ընդունվողները լինեն 3 կուրս

 • Ռուսերեն. դասավանդող Մարիամ Քալանթարյան. 22 ժամ
 • Անգլերեն. դասավանդող՝ Արփի Թովմասյան. 22 ժամ
 • Հայոց լեզու, գրականություն. դասավանդող՝ Թամա Ղահրամանյան. 22 ժամ
 • Կենսաբանություն. դասավանդող՝ Հասմիկ Ուզունյան. 3 ժամ
 • Աշխարհագրություն. դասավանդող՝ Գայանե Սարգսյան. 8 ժամ
 • Ֆիզիկա, էկոլոգիա, ձեռներեցություն. դասավանդող՝ Նելլի Գեղամյան. 20 ժամ
 • Աշխ. հմտություններ, հաղորդակցություն. դասավանդող՝ Լուսինե Ալեքսանյան. 8 ժամ
 • Մասնագիտական. դասավանդող՝ Սեն Միքայելյան. 8 ժամ
 • Ծրագրավորում. դասավանդող՝ Գեղամ Խաչատրյան. 20 ժամ
 • Գրաֆիկա. դասավանդող՝ Լենա Նալբանդյան. 16 ժամ
 • Մաթեմատիկա. դասավանդող՝ Ելենա Օհանյան. 22 ժամ
 • Զբոսաշրջություն. դասավանդող՝ Տիգրան Զոհրաբյան. 22 ժամ
 • Երաժշտություն. դասավանդող՝ Մարինե Մկրտչյան. 12 ժամ + երկու հինգ տարեկանների խումբ
 • Մասնագիտական. դասավանդող՝ Գնել Հարությունյան. 10 ժամ
 • Իսպաներեն. դասավանդող՝ Ջուլիա Գալստյան. 16 ժամ
 • Առողջագիտություն. դասավանդող՝ Սահակյանց Քրիստինե. 7 ժամ
 • Պատմություն, հասարակագիտություն. դասավանդող՝ Հեղինե Խալաթյան. 20 ժամ
 • Հոգեբանություն. դասավանդող՝ Ավետիսյան Տաթև. 14 ժամ
 • Լուսանկարչություն. դասավանդող՝ Սուսան Ամուջանյան. 16 ժամ
 • Տեխնոոգիա. դասավանդող՝ Թերեզ Թումանյան. 20 ժամ
 • Գծագրություն. դասավանդող՝ Արև Բալջյան. 8 ժամ

Թափուր ժամեր

 • Հայոց լեզու, գրականություն. 6 կամ 12 ժամ
 • Ծրագրավորում. 16 կամ 20 ժամ